Transport zbóż

Towar odbieramy i/lub dostarczamy zaufanymi, sprawdzonymi firmami transportowymi. Proponujemy optymalne warunki zakupu oraz sprzedaży, w ramach realizacji sprzedaży bieżącej i kontraktów  terminowych.

Postępujemy zgodnie z dobrą praktyką kupiecką.

RWE-TRADE

?Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w art. 72 § 1 kodeksu cywilnego. Wskazane w informacji ceny oraz ilości produktów są aktualne w dacie przesłania informacji i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ewentualna umowa w zakresie sprzedaży wskazanych w informacji produktów zawierać będzie istotne postanowienia, w tym: cenę sprzedaży, ilość produktów, sposób transportu, ubezpieczenia i inne istotne postanowienia umowy sprzedaży, które strony ustalą w drodze odrębnych negocjacji?