Skup zbóż

Kupimy żyto, pszenicę, jęczmień. Zboża konsumpcyjne i paszowe.

Jakość: standard handlowy dla poszczególnych kategorii

W przypadku zainteresowania prześlij swoją ofertę.

Oferty prosimy kierować na nasz adres email , tel/fax lub przez formularz kontaktowy.

Z góry dziękujemy za oferty.

Zespół RWE TRADE

RWE-TRADE

?Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w art. 72 § 1 kodeksu cywilnego. Wskazane w informacji ceny oraz ilości produktów są aktualne w dacie przesłania informacji i mogą ulec zmianie w każdym czasie. Ewentualna umowa w zakresie sprzedaży wskazanych w informacji produktów zawierać będzie istotne postanowienia, w tym: cenę sprzedaży, ilość produktów, sposób transportu, ubezpieczenia i inne istotne postanowienia umowy sprzedaży, które strony ustalą w drodze odrębnych negocjacji?