Certyfikaty

Nasza firma posiada:

Certyfikat REDcert zrównoważonego rozwoju na rynku paliw płynnych i odnawialne źródła energii.

System REDcert EU to system certyfikacji biomasy, który od 27 lipca 2012 roku obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Jest to certyfikat udowadniający pochodzenie biomasy lub biokomponentów w kryteriach zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy- przykładowo: estrów (RME/FAME), etanolu (ETH), oleju roślinnego, destylatów, itp. Tworzenie takich systemów ma na celu stworzenie przejrzystego i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji produkcji biomasy.

RedCert Rwe_TUV EN Biomass – Biokraft-NachV and BioSt-NachV 2014

RedCert Rwe_TUV DE Biokraft

RedCert Rwe_TUV EN Biomass

RedCert Rwe_TUV EN Biomass – Biokraft-NachV and BioSt-NachV 2013


Standard GMP+
opracowany został w 1992 roku przez holenderską organizację Product Board Animal Feed (PDV), czyli Komitet ds. Karmy dla Zwierząt. Określiła ona wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. GMP+2006 jest niczym innym jak systemem stawiającym wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa karmy dla zwierząt.

Certyfikat GMP+

Certyfikat GMP+ wersja angielska