Zalety suszenia

Suszenie to sztuczny proces, który dzięki za-stosowaniu naturalnych źródeł energii usuwa wodę ze świeżej zielonki przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości pokarmowych oraz ułatwia przechowywanie.

Suszona lucerna jest paszą o składzie najbardziej zbliżonym do materiału wyjściowego pod względem zawartości witamin, kwasów organicznych i mikroelementów.

Konsystencja i jednorodność  produktu jest zapewniona przez cały rok.

Suszenie zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii, sprzyja bezpieczeństwu mikrobiologicznemu paszy oraz przynosi niekwestionowane korzyści dla dobrostanu zwierząt i gospodarki bezpiecznej produkcji.

Dzięki procesowi suszenia, pakowanie i przechowywanie produktu jest proste, a stosowanie produktu jest łatwe we wszystkich grupach zwierząt hodowlanych.

LUCERNA - produkty z lucerny - baloty, lucerna granulowana - RWE-TRADE LUCERNA - produkty z lucerny - baloty, lucerna granulowana - RWE-TRADE LUCERNA - produkty z lucerny - baloty, lucerna granulowana - RWE-TRADE LUCERNA - produkty z lucerny - baloty, lucerna granulowana - RWE-TRADE LUCERNA - produkty z lucerny - baloty, lucerna granulowana - RWE-TRADE