Gruppo Carli - RWE-Trade

Gruppo Carli – RWE-Trade

LUCERNA – od nasiona do karmidła

Jakoś zielonki zależna jest od wielu czynników takich jak: wybór odmiany roślin, warunki pogodowe, skład gleby, metody upraw, stadium wzrostu podczas zbioru, termin zbioru, techniki zbioru, suszenia oraz metody przechowywania gotowego produktu.

1.      Faza siewu. Tylko Grupa Carli sieje na włoskich polach specjalnie wybrane i produkowane nasiona bez zastosowania nawozów chemicznych. Pestycydy oraz sztuczne nawadnianie także nie są stosowane podczas wzrostu rośliny.

2.      Faza zbioru. Podczas zbioru stosuje się najbardziej zaawansowane technologie: nowe urządzenia do zbioru zielonki, dzięki innowacyjnym metodom zgrabiania produkt jest delikatnie zbierany, czysty i zabezpieczony nawet podczas najbardziej gorących godzin dnia. Czas zbioru jest dokładnie dobrany: najlepsza na uzyskanie najwyższego poziomy białka i włókna jest wczesna faza wzrostu.

3.      Przetwarzanie. Produkty Gruppo Carli mogą być suszone na słońcu lub mechanicznie. Podczas procesu suszenia mechanicznego lucernę umieszcza się w piecu gdzie energia gorącego powietrza uzyskiwana jest ze spalania naturalnych materiałów, usuwana jest większość wody ze świeżej zielonki, zachowane są oryginalne właściwości pokarmowe i ułatwione jest przechowywanie. Po zakończeniu procesu suszenia produkt (o wilgotności 10-15%) jest prasowany i wiązany w prostokątne lub małe baloty, bądź też granulowany lub peletowany.

4.      Przechowywanie i opakowania. Systemy pakowania i przechowywania gotowego produktu w wentylowanych magazynach gwarantują przechowywanie granulatu i balotów bez stosowania dodatków syntetycznych.

5.      Kontrola jakości. W celu zagwarantowania stałej jakości i świeżości produktu, przeprowadzane są kontro-le dzienne oraz dla całych procesów produkcyjnych, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych, utrzymywana jest stale ścisła procedura identyfikowalności. Gwarancję wysokiej jakości dają także inspekcje zewnętrznych jednostek certyfikujących, takich jak Suolo e Salute, Cermet i SGS przeprowadzane dla zbiorów, procesów produkcji i magazynowania.